180216 NY VERSION AV NOVASCHEM 2013

 • Version: Novaschem 2013 SP3 (7.5.5426.46101) 
 • Ny uppdaterad kalender som fungerar för läsåren 18/19 och framåt.
 • OBS endast bakåtkompatibel med NS 2013 sp2 och nyare (2013sp2, 2013sp2HF1 och 2013sp2HF2).
 • Finns att ladda ner här.


170908 FLERA NYA FÖRBÄTTRINGAR

Ny Schemavisare

 • En ny schemavisare blir aktiv med ny funktionalitet
 • Möjlighet att visa schema för grupp, ämne och kurs
 • Möjlighet att ställa in in vilken information som ska kunna väljas och visas för schematyperna klass, grupp, lärare, ämne, kurs, sal, elev.
 • Utöver möjligheten att dölja elev går det även att dölja specifika id för klass, grupp och lärare 
 • Lärare visas med namn i väljare (drop down-lista) för lärare
 • Den nya schemavisaren nås via url:en schema.skola24.se/domän/skola/ Läs mer
 • Befintlig schemavisare fungerar men kommer att fasas ut under 2018

Uppdaterat gränssnitt gemensamt för Ledighetsansökan och Förskola/Fritidshem

 • Grafiska och funktionella förbättringar
 • Mer konsekvent utseende
 • Tillgänglighetsförbättringar (användbarhet)
 • Förbättrad responsivitet

Skola24 Frånvaro – Ledighetsansökan

 • Klassnamn visas och går att filtrera

Förskola/Fritidshem

 • Funktion för lovschema (ett avvikande schema för en begränsad period, t.ex. påsklov)
 • Entréläge byter namn till Närvarolista
 • I närvarolistan kan pedagogen se skillnad på vilka barn som är närvarande inom schemalagd tid och vilka barn som är närvarande efter schemalagd tid. Detta visas med två olika ikoner.

 

Nyhetsarkiv