Uppdatering av Nova Softwares SSO-tjänst

Inledning 
En uppdatering har gjorts på Nova Softwares SSO-tjänst. SSO (Single Sign-On) används inom er verksamhet för att uppnå enkel och/eller säker inloggning mot Skola24.
 
Eftersom uppdateringen kräver en förändring från er sida av den tekniska lösningen, är det viktigt att ni vidarebefordrar denna information till de medarbetare eller leverantörer som arbetar med SSO för er verksamhet.
 
 
(Vi kommer däremot inte att ersätta Krypteringsalgoritm SHA-1 med SHA-256 (vilket vi skrev om i tidigare utskick). Detta är senarelagt och mer information kommer.))
 

Teknisk information Förändringar av certifikat:
Vi har bytt token-certifikat på 
https://service-sso1.novasoftware.se/saml-2.0/metadata med anledning av att det gamla certifikatet går ut. 

Förändringar av krypteringsalgoritm:  Vi kommer inte ersätta SHA-1-algoritm med en SHA-256 vid detta tillfälle. Denna förändring kommer istället ske under våren. Vi kommer kunna erbjuda detta till de kunder som önskar möjlighet att hantera SHA-256. Mer om denna förändring kommer.
 
Uppdatering av metadata:  
Vi har uppdaterat metadata som ni använder, oavsett om metadata utbyts via Skolfederation eller på annat vis.
Förändringarna utfördes 2018-01-12 (fredag) kl 17:00 från vår sida. Det innebär att förändringarna från er sida, lämpligen genomfördes strax efter 17:00.
Om inte förändringarna utförs, är det inte möjligt att arbeta med SSO mot Skola24, vilket också är anledningen till att ni om möjligt bör utföra förändringarna strax efter 17:00. 
 
Vid eventuella frågor, kontakta Nova Softwares Support
0515-777 888    support@novasoftware.se