Vid den senaste uppdateringen av Skola24 Schema gjordes en förändring i en funktion för beräkning av elevantal i grupper. Denna förändring fick en oförutsedd konsekvens som gör att lektioner felaktigt uppfattas som placerade i för små salar. Felet kan exempelvis dyka upp vid en import från elevregister eller vid en annan tidpunkt när en lektionskontroll körs. Ett meddelande visar att lektioner har fått en felmarkering på grund av för liten sal.
 
Följande åtgärd löser problemet:
Välj Inställningar - Generellt - Standardvärde. Ta bort inmatningen i rutan ”Planerat antal elever i klass/grupp”.
Välj därefter Verktyg – Återställ ignorerade villkor för att få bort felmarkeringarna på lektionerna.