PUBLICERING AV SCHEMA KRÅNGLAR

Om publicering av Skola24 Schema inte går att genomföra kan man få två felmeddelanden.
Det första gäller att Skola24 Schema kräver personnummer. Det andra gäller schemats inställningar i Skola24. Se vår film