NYA FÖRBÄTTRADE RAPPORT TJÄNSTESTORLEK (SCB)

Nu har vi gjort vår Rapport Tjänstestorlek (SCB) ännu bättre. Med ett nya funktioner underlättar vi er vardag ytterligare och ni får mer tid över till annat!

Vad kan bli bättre!

Läs mer i vårt tipsdokument!


För att underlätta arbetet och få hög kvalitet på statistiken har vi tagit fram en rapport som kallas Rapport Tjänstestorlek (SCB). Enligt vår uppskattning besparar rapporten
ungefär 80 % av den tid som brukar gå åt för att fylla i statistiken. När schemat är lagt i Skola24 Schema så är hela underlaget till statistiken färdigt.

 

VARFÖR BEHÖVER NI EN RAPPORT TJÄNSTESTORLEK?
    

På uppdrag av Skolverket samlar SCB varje år in statistik gällande pedagogisk personal från skolorna. Uppgifterna används för uppföljning, utvärdering och dimensionering av lärarutbildningar. Uppgifterna ska lämnas via en text- eller Excelfil.