Release | Hotfix

en här sidan kommer vi att gå ut med information kring våra utförda standardreleaser | Hotfix.
I puffen till höger kommer ni att kunna se kommande releaser och oplanerade Hotfixar.

 

Hotfix Standard 180215

Kan inte radera grupper i användargränssnittet i Legacy

Kan inte öppna Grundinställningar för skola för Stormhattens förskola i Lund

Import barn förskola - ny avdelning skapas ej

 

Hotfix Standard 180207

Hotfix standard - Förskolepersonal och SSO är nu genomförd.  I samband med helgens release infördes en ny roll(Förskole/Fritids-personal). De användare som endbart har rollen F-Personal kunde inte logga in via sso. Problemet är nu löst med hjälp av hotfixen.​


Standardrelease nr. 1 2018

Bakgrund till release 1801 

I och med att användare som har kombinerade roller i Skola24 (lärare i schemat och personal på förskola/fritidshem) har problem i vissa vyer har vi valt att dela på rollerna för lärare och förskole-/fritidshemspersonal.

Sammanfattad beskrivning av innehåll: 

  • Rollerna Lärare och personal Förskola/Fritidshem delas. Ny användarroll, ”F-personal” (Förskolepersonal/Fritidshemspersonal) i Skola24
  • Roll Lärare har inte tillgång till ”Förskola/Fritidshem”
  • Roll F-personal visas ej i Administration- Lärare.
  • ”Importera Personal” – värde för fält signatur och avdelning är ej obligatoriska (förtydligande, fälten är obligatoriska men inte värde)
  • Länknamn ändrat till ”Förskola/Fritidshem”
  • Närvarolistan visar ej frånvaroanmälningar som är äldre än en dag (slutdatum äldre än en dag)
  • ”Importera Barn” arkiverar avdelningar i Skola24 som inte finns med i importfilen