Planerade och oplanerade avbrott

På denna sida visas information om planerade och oplanerade avbrott i tillgängligheten för våra tjänster. Det kan röra sig om avstängning i samband med uppdatering eller driftstörning som uppstår av andra skäl.


180131 Skola24 stängs ner för en planerad release den 2 feb kl 18.00 -18.00 den 3 feb.

I och med att användare som har kombinerade roller (lärare i schemat och personal på förskola/fritidshem) i Skola24 har åtkomst problem i vissa vyer har vi valt att dela på roll för lärare och förskole-/fritidshemspersonal. 

 Rollerna Lärare och personal Förskola/Fritidshem delas. Ny användarroll, ”F-personal” (Förskolepersonal/Fritidshemspersonal) i Skola24

    • Vid flera roller är F-personal förvald
    • Roll Lärare har inte tillgång till ”Förskola/Fritidshem”
    • Roll F-personal visas ej i Administration- Lärare. Användare med roll F-personal går att se initialt via Administration-Personer (med filter på fält för roll).
  • ”Importera Personal” – värde för fält signatur och avdelning är ej obligatoriska (förtydligande, fälten är obligatoriska men inte värde)           
  • Länknamn ändrat till ”Förskola/Fritidshem”
  • Närvarolistan visar ej frånvaroanmälningar som är äldre än en dag (slutdatum äldre än en dag)
  • ”Importera Barn” arkiverar avdelningar i Skola24 som inte finns med i importfilen

  

 

180122 Förskola/Fritidshem import avstängd
Funktionerna för import av barn och personal är tillfälligt avstängda p.g.a. upptäckt fel.
Vi arbetar på att få fram en lösning snarast


180113 Uppdatering av Nova Softwares SSOtjänst
En uppdatering har gjorts av Nova Softwares SSO-tjänst. SSO (Single Sign-On) används inom er verksamhet för att uppnå enkel och/eller säker inloggning mot Skola24.

Eftersom uppdateringen kräver en förändring från er sida av den tekniska lösningen, är det viktigt att ni vidarebefordrar denna information till de medarbetare eller leverantörer som arbetar med SSO för er verksamhet.
Vi kommer däremot inte att ersätta Krypteringsalgoritm SHA-1 med SHA-256 (vilket vi skrev om i tidigare utskick). Detta är senarelagt och mer information kommer.
För mer information

171011 Uppdaterat SSO för buggrättning
Vi har uppdaterat vår SSO med ny kod för att säkerhetställa SSO-inloggningen för er kunder.

170908 Underhållsarbete 8 – 9 september
Ett underhållsarbete kommer att genomföras från den 8:e september kl. 18:00 till den 9:e september kl. 18:00. Under denna tid kommer Skola24 inte att vara tillgängligt.

170824 dDriftstörning SSO
Vi har för närvarande driftstörningar i tjänsten SSO. Arbete pågår för att lösa problemen snarast möjligt. 

170811 driftstörningar WebViewer
Vi har för närvarande driftstörningar i tjänsten WebViewer. Arbete pågår för att lösa problemen snarast möjligt.

170704-170705 underhållsarbete i Skola24
Ett underhållsarbete kommer att genomföras från den 4:e juli kl. 16:00 till den 5:e juli kl. 08:00. Under denna tid kommer Skola24 inte att vara tillgängligt.

 

170609- 170611 underhållsarbete i Skola24
Ett underhållsarbete kommer att genomföras idag den 9:e juni kl 18:00 till den 11:e juni kl 12:00. Under denna tid kommer Skola24 och Nova Softwares webbplats inte att vara tillgängligt. Skola24 Schema kommer heller inte att fungera i något ”offline läge”.

170418 Skola24
Skola24 upplevdes som segt för några av våra kunder under förmiddagen. Detta är nu löst.

Vi informerar här och på FB