Planerade och oplanerade avbrott

På denna sida visas information om planerade och oplanerade avbrott i tillgängligheten för våra tjänster. Det kan röra sig om avstängning i samband med uppdatering eller driftstörning som uppstår av andra skäl.

170908 Underhållsarbete 8 – 9 september
Ett underhållsarbete kommer att genomföras från den 8:e september kl. 18:00 till den 9:e september kl. 18:00. Under denna tid kommer Skola24 inte att vara tillgängligt.

170824 driftstörning SSO
Vi har för närvarande driftstörningar i tjänsten SSO. Arbete pågår för att lösa problemen snarast möjligt.  

170811 driftstörningar WebViewer
Vi har för närvarande driftstörningar i tjänsten WebViewer. Arbete pågår för att lösa problemen snarast möjligt. 

170704-170705 underhållsarbete i Skola24
Ett underhållsarbete kommer att genomföras från den 4:e juli kl. 16:00 till den 5:e juli kl. 08:00. Under denna tid kommer Skola24 inte att vara tillgängligt.

 

170609- 170611 underhållsarbete i Skola24

Ett underhållsarbete kommer att genomföras idag den 9:e juni kl 18:00 till den 11:e juni kl 12:00.

Under denna tid kommer Skola24 och Nova Softwares webbplats inte att vara tillgängligt.

Skola24 Schema kommer heller inte att fungera i något ”offline läge”.

 

170418 Skola24

Skola24 upplevdes som segt för några av våra kunder under förmiddagen. Detta är nu löst.
Vi informerar här och på FB

Webviewer 2017

Nova Softwares produkt Webviewer för schemavisning har under en tid levererat en instabil tjänsteleverans. Ärendet har högsta prioritet inom teknisk förvaltning på Nova Software.

Våra interna utredningar visar på en komplexitet i de problem Webviewer uppvisar, vilket gör felsökning väldigt svår. Vi kan med största sannolikhet konstatera att problemen är sprungna externt och belastar produkten på en helt ny nivå. Det har medfört att de åtgärder vi har utfört under den senaste tiden inte nått de resultat vi önskat.

Vi vill försäkra er alla om att vårt fulla fokus ligger i att finna en lösning till en stabil tjänsteleverans.
Vi informerar här och på FB