Skola24 MobilApp - enkel att använda

Utöver lärarnas möjlighet att frånvarorapportera elever och visa planeringar kan föräldrar och elever frånvaroanmäla i Skola24 MobilApp. Frånvaroanmälan kan göras upp till fem dagar framåt i tiden och även del av dag.

För att föräldrar ska kunna frånvaroanmäla via appen måste telefontjänsten vara aktiverad för skolan.

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2