SAMVERKANSPROGRAM

Skola24 innehåller funktioner för att förenkla kundens arbete med dataöverföringar till och från Skola24. 

Genom Nova Softwares Samverkansprogram för SDK tillhandahålls ett utvecklingsstöd där ambitionen är att underlätta och stödja även övriga behov av dataöverföringar som finns mellan kundens olika leverantörer och system.

NOVA SOFTWARE SSO OCH SAML 2.0
Många av våra kunder efterfrågar tjänster för SSO (Single Sign On). Genom att använda vår SSO-tjänst får kunden till exempel möjlighet till inloggning i Skola24 med bank-ID eller engångslösenord via sms. Det innebär en högre säkerhetsnivå än den inloggning enbart med användarnamn och lösenord som normalt används.

SAML (Security Assertion Markup Language) är en XML-baserad standard för att utbyta begäran om och resultat av autentisering av användare av system. Den för närvarande aktuella versionen, som Nova Software implementerar, är SAML 2.0.

På Nova Software fortsätter vi att utveckla vår lösning för SSO, och kommer inom kort att släppa dessa kompletteringar för att ytterligare förbättra tjänsten och dess möjligheter att samverka med andra leverantörers säkerhetslösningar.

  • Uppdatering av vår exekveringsmiljö: Vi har uppdaterat den plattform som vår SSO lösning exekverar i, detta har gjort att vi nu kan prata https med en modernare standard.
  • Införande av ’Destination’-attribut i SAML-kontraktet: Vi har infört attributet ’Destination’ i våra SAML request/respons, detta för att rätta till en tidigare feltolkning av SAML-standarden.
  • Delsignering av SAML-response: Tidigare har vi bara haft stöd för signering av hela SAML-responsen, numera har vi också stöd för enbart signering av Assersion-delen.

Informationsblad Samverkansprogram för SDK

Vill du veta mer om våra tjänster? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2