Om kurser

Kurserna äger rum i Falköping, Stockholm Malmö eller Luleå. 

BOKNING
Bokning av kursplats görs under menyn Boka kurs. En bokningsbekräftelse skickas direkt via e-post till den bokningsansvarige. En bekräftelse med praktiska detaljer inför kursen skickas via e-post till kursdeltagaren inom någon vecka. 

AVBOKNING
Behöver ovanstående kurs avbokas så vill vi ha avbokningen i mail till bokning@novasoftware.se med uppgift om avbokningen avser alla kursdeltagare eller vilken/vilka kursdeltagare som avses. En bekräftelse mailas till er att avbokning är mottagen av oss.

Plats kan överlåtas åt annan person. Kostnadsfri avbokning kan göras senast fyra veckor innan kursstart. Inom ramen för fyra-två veckor innan kursstart tar vi ut halva kursavgiften om inte ombokning till annan kurs sker, då blir ombokningen kostnadsfri. Två veckor innan kursstart tar vi ut hela kursavgiften om inte ombokning till annan kurs sker, då tar vi ut halva kursavgiften. Vid utebliven ankomst/avbokning debiteras hela kursavgiften för samtliga kursdeltagare som uteblev. Om deltagare från samma organisation erhåller mängdrabatt justeras detta samt att den icke avanmälda platsen debiteras med full avgift.

ÖNSKEMÅL
Vid behov sätts fler kurser in. Skicka gärna önskemål om kurstyp och datum om ni önskar gå en kurs som inte finns med i utbudet. Ni kan också köpa en hel kurs som genomförs i era lokaler Skicka förfrågan till bokning@novasoftware.se eller ring 0515 - 777 888.

 

Två dagar (Falköping)
Dag 1: fika 10.00, 10.30-17.00
Dag 2: 08.00-14.30, fika 14.30

Två dagar (Stockholm och Malmö)
Dag 1: fika 09.30, 10.00-17.00
Dag 2: 08.30-14.30, fika 14.30

Två dagar (Luleå)
Dag 1: fika 09.30, 10.00-17.00
Dag 2: 08.00-14.00, fika 14.00

En dag (Falköping, Stockholm och Malmö)
09.00-16.30