Kursutbud

Genom att gå våra värdeskapande kurser i våra kurslokaler, på plats hos dig, eller genom webbvisningar kan arbetsuppgifterna hanteras på ett smart och tidseffektivt sätt. Kurserna bidrar till att kommunen/organisationen säkrar upp med kompetenta schemaläggare och administratörer. De ger också en bra grund för skolans arbete med närvaro, omdöme, resursplanering och skolutveckling.

Välkommen!

SKOLA24 SCHEMA               SKOLA24
Kurspaket Schema               Rivstarta Skola24 Frånvaro 
Schema Grund steg 1     Frånvaro
Schema Grund steg 1 F-6     Skoladmin
Schema Grund steg 2     Kommunadmin
Schema Fördjupning     Förskola och Fritidshem
Rivstarta Skola24 Schema     Omdöme
Tjänstefördelning                
Rapportmodul                 


KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om kursutbud i Skola24 Schema.

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om kursutbud i Skola24.