Konsultation | Rådgivning | Workshop | Handledning

KONSULTATION OCH RÅDGIVNING
Nova Software AB är inte bara ett teknikföretag, utan i lika hög grad ett kunskapsföretag som levererar verksamhetskunnande. Vi har lång erfarenhet av hur man organiserar verksamheten på både grundskolor och gymnasier. Självklart är vi experter på schemaläggning och frånvarorutiner, men vi är också väl insatta i de olika arbetsrutiner som förekommer när det gäller timplaner, tjänsteplanering och informationsöverföring mellan olika system.

Schemauppdrag
Många anlitar oss för att lägga ett komplett schema för skolan. Vi kan även stå till tjänst med handledning där en konsult vägleder under de första momenten i schemaarbetet. Med denna snabbstart är det sedan enklare att färdigställa schemat på egen hand.

Statistikuttag
Uppföljning av elevers kunskapsutveckling bygger på att skolan använder modulen Omdöme i Skola24. Vi kan hjälpa till med att designa undersökningar som ger svar på de frågor du har. Vi kan även sammanställa resultaten på olika nivåer. Det går att ta fram information om enskilda elevers behov av stöd likaväl som övergripande statistik på kommunnivå.

Resursoptimering
Gymnasieskolor har ofta ett omfattande arbete med att beräkna kostnaden per elev som går på olika program. Underlaget för såväl undervisningskostnad som lokalkostnad finns i schemat. Med hjälp av våra egenutvecklade verktyg kan vi ta fram kostnaden åt dig.

När kommunen står inför en planerad förändring kan vi hjälpa till med utredningar kring lokalbehov. Frågorna kan handla om t.ex. hur många klasser som ryms på en skola eller hur salsutnyttjandet ser ut.

Öka närvaron i skolan

  • Läsårsplanering
  • Frånvaromönster

Kommuner och andra huvudmän inom skolan har ett ansvar för att öka elevers närvaro i skolan. En hög närvaro är en förutsättning för att elever ska nå goda resultat. En nyckel till framgång är att ha väl fungerande rutiner för att snabbt fånga upp elever som visar tendenser till ökande frånvaro eller sjunkande resultat. Låt en expert hjälpa er att ta fram ett effektivt stöd för närvaroarbetet.

Exempel på vad vi kan bidra med:

  • Diskutera rutiner för systematiskt arbete med skolnärvaro
  • Se över inställningar i Skola24 och anpassa dessa efter skolans arbetssätt
  • Ta fram mallar för standardrapporter som ger effektivt stöd för uppföljning
  • Informera om alla möjligheter som finns att underlätta arbetet för lärare och annan skolpersonal

UTBILDNING HOS ER
Ni kan ur vårt standardkursutbud köpa hela kurser som genomförs i era lokaler. Vi kan även skräddary utbildningar utifrån era behov och för olika målgrupper.

Dessa kurser genomförs endast på plats hos kunder:

Rivstarta Skola24
Fördjupning Novaschem och Skola24
Novaschem - Skola24 för rektorer

Våra konsulter med erfarenhet från skolan kan utöver utbildning hjälpa er med olika typer av konsultuppdrag. 

WORKSHOP OCH HANDLEDNING
Vi erbjuder två alternativ för dig som vill komma till oss för att arbeta med ditt schema.

Workshop
För att detta alternativ ska vara lämpligt krävs att du redan behärskar grunderna i schemaläggning med Novaschem/Skola24 schema. Huvuddelen av arbetet klarar du på egen hand. Det finns en kursledare på plats som delar sin tid mellan flera deltagare. Du kan få tips på effektiva arbetsmetoder och även mer ingående hjälp med moment du inte har gjort förut. Varje deltagare kan disponera kursledaren under 1 – 1,5 timma (per bokad dag).

Handledning
Den här modellen är tänkt för dig som har liten erfarenhet av programmet och behöver hjälp med att komma igång. Handledaren ger vägledning genom hela processen och visar lämpliga metoder för att genomföra din schemaläggning. Du kan räkna med att få assistans under en tid som motsvarar ca en halv arbetsdag (per bokad dag). Övrig tid arbetar du med inmatningar och schemaläggning enligt de anvisningar du fått.

Välkommen att höra av er för mer information om hur vi skulle kunna vara ett stöd i er skolas verksamhetsutveckling.

Skicka förfrågan till bokning@novasoftware.se eller ring 0515 - 777 888 för mer information.