Diplomerad schemaläggare villkor

1. Gäller för kurs i vår kurslokal: Från och med 1 januari 2014 ha deltagit vid Schemaläggning Fortsättning/Schema Grund steg 2 samt Schemaläggning Avancerad/Schema Fördjupning. Ansökan gäller. Gäller tillsammans med regel nummer 5.

2. Gäller för kurs i vår kurslokal: Från och med 1 januari 2014 ha deltagit vid Schemaläggning Fortsättning/Schema Grund steg 2 och vid tillfället för kursen Schema Fördjupning ges diplom per automatik. Gäller tillsammans med regel nummer 5.

3. Gäller för kurs i vår kurslokal: Om du har gått motsvarande Schemaläggning Fortsättning/Schema Grund steg 2 innan 2014 får du göra en ansökan och skicka in i samband med anmälan till kursen Schema Fördjupning. Gäller tillsammans med regel nummer 5.

4. Gäller för kurs hos kund: Har du gått Schemaläggning Fortsättning/Schema Grund steg 2 innan 2014 får du göra en ansökan och skicka in i samband med anmälan till kursen Schema Fördjupning (intern eller extern). Gäller tillsammans med regel nummer 5.

5. Kursdeltagaren måste ha deltagit två kursdagar vi kurserna Schemaläggning Fortsättning/Schema Grund steg 2 samt Schemaläggning Avancerad/Schema Fördjupning. Gäller tillsammans någon av ovan regler.