Lagar och regler

Vi får ofta frågor om hanteringen av personuppgifter i våra olika program. Med anledning av detta har vi sammanställt ett dokument som ger en kortfattad redogörelse för det som är viktigt att tänka på. Vi har även tagit fram ett exempel på hur en rutin för gallring kan utformas när det gäller uppgifter i Skola24.
 
PuL information
Gallringsrutin exempel

För mer information om personuppgiftslagen hänvisar vi till Datainspektionens webbplats.
Datainspektionens råd om skyddade personuppgifter finns här.

Skolverket har gett ut publikationer med råd kring flera områden:
Unga med skyddade personuppgifter: Hämta dokument
Rutiner kring elevers frånvaro: Hämta dokument