Startsida

På startsidan visas de olika funktionerna.Vilka funktioner som finns tillgängliga beror på användarens behörighet. För att komma vidare i programmet klickar användaren på valfri funktion.

Hjälp till användaren

För varje funktion finns mer specifik hjälp att få för användaren. Genom att klicka på symbolen  (frågetecken med en ring runt) länkas användaren till aktuell hjälp.

Hjälp är tillgänglig för alla roller i systemet.