SCB-rapport

I rapporten som ska skickas till SCB ska det finnas uppgifter om lärarens totala tjänst, och hur tjänstgöringen fördelas procentuellt på olika ämnen. För exempelvis en lärare som arbetar halvtid ska den procentuella fördelningen ändå summeras till 100. Om en lärare har undervisning på mer än en skolenhet eller i mer än en skolform ska detta redovisas uppdelat


SCB-rapport(exelfil) för nedladdning2017

Så här enkelt kan ni göra en SCB-rapport

Tipsdokument SCB-rapport