Information från dataskyddsgruppen

Nova Softwares Dataskyddsgrupp kommer fram till 25 Maj 2018 att genomföra ett antal informationsinsatser för att underhålla er kunder med information om vårt arbet med GDPR.


Information 2018-01-30

Uppstartsmöte Dataskyddsgruppen.
Vi har börjat skissa på en arbetsstruktur. Oavsett om Skola24 utifrån ett kundperspektiv, utgör våran kärnprodukt, så har vi en mängd övriga system och handhavanden som måste ses över. Det handlar exempelvis om genomlysning och anpassning av hur vi hanterar vårat lönesystem till hur länge vi lagrar inkomna CV vid rektryteringsarbete.

Ett inledande arbete i dataskyddsgruppen är därför att forma en övergripande arbetsstruktur över den personuppgiftsbehandling som Nova Software bedriver.

Nova Software har också beslutat att använda ett ”register” för personuppgiftsbehandling. En utredning har genomförts, och vi har valt att gå vidare med Qnister.

”Qnister hjälper dig att upprätta ett register för dina personuppgifter som lever upp till lagens krav. Du samlar all dokumentation av ditt dataskyddsarbete på samma ställe”. /qnister.se.

Nästa informationsinsats kommer redogöra för arbete som bedrivs kopplat till interna utbildningsinsatser, personuppgiftsbiträdesavtal, vårat arbete med Qnister, samt information och status kring ett antal tekniska utredningar som bedrivs i vårat GDPR-projekt med fokus mot Skola24.