Branding Image Branding Image Branding Image Branding Image Branding Image Branding Image Branding Image

Välkomna till Framtidsevent 2015

Nova Softwares framtidsevent hålls den 5-6 mars 2015 på Clarion Hotel Stockholm.

Här kan du läsa mer om eventet i inbjudan.

Ny rapportmall till Skola24 Omdöme

Nu finns rapportmallen Omdömesöversikt. Den förenklar för skolpersonal, föräldrar och elever genom en tydlig sammanställning av elevens kunskapsnivå och ger en avsevärd tidsbesparing för många lärare och mentorer.

Mer information om Omdömesöversikten.

Skola24 MobilApp – Nu med planering

Skola24 Planering innehåller verktyg för lärares planering. Elever och föräldrar kan nu också ta del av planeringarna via Skola24 MobilApp.

Mer information om Planering i Skola24 MobilApp.

Ny version av Novaschem 2013

En service pack av Novaschem 2013, Novaschem 2013 SP2, finns nu att ladda ned. Den innehåller förutom ett antal rättningar också en förändring som gäller Extensanvändare.

Mer information om Novaschem 2013 SP2.

   
   

 

Information om alla våra produkter finns att läsa: Här.